Prodaja rezanog cvijeća, izrada aranžmana

Prodaja rezanog cvijeća, izrada aranžmana

Prodaja rezanog cvijeća, izrada aranžmana, uređenje i održavanje vrtova, javnih površina kao i priprema cvjetnih aranžmana koji se koriste za pogrebne i druge usluge (vijenci, buketi, ikebane).